Cele projektu Drukuj
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
wtorek, 19 października 2010 19:14

„Kompetencje naszą siłą!  Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum  z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

Cel główny projektu:

Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych wśród 470 uczniów i uczennic w trakcie dwóch lat szkolnych poprzez realizację wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęć pozalekcyjnych i  pozaszkolnych, przyczyniających się do rozwoju zainteresowań, samosterowności i wzrostu motywacji do nauki, w szczególności dla osób pochodzących z rodzin utrudnionym dostępie do edukacji .

Cele szczegółowe:

1)    Zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów i uczennic klas I – III do poziomu 80%, w szczególności z  podcelestynowskich wsi poprzez zniwelowanie barier geograficznych i ekonomicznych .

2)    Wzrost umiejętności uczniów i uczennic klas I – III  w zakresie kompetencji kluczowych, zwłaszcza wśród obu płci wykazujących problemy wychowawcze i ograniczonych barierami geograficznymi, uniemożliwiającymi systematyczną naukę.

3)    Zwiększenie poziomu samosterowności  aktywności własnej w procesie edukacyjnym poprzez rozwój własnych zainteresowań uczniów i uczennic.

4)    Zwiększenie jakości  i zakresu opieki pedagogicznej względem uczniów i uczennic wykazujących problemy wychowawcze, w szczególności pochodzących ze środowisk wiejskich i rodzin dysfunkcyjnych.

5)    Zwiększenie jakości  i zakresu pomocy pedagogicznej szkoły wobec 100% uczniów i uczennic, u których zdiagnozowano ryzyko problemów psychologicznych.

POWYŻSZE CELE REALIZOWANE BĘDĄ MIEDZY INNYMI  POPRZEZ:

  • zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, biologii, chemii
  • warsztaty psychologiczne, zajęcia teatralne
  • interaktywne zajęcia z j. angielskiego i j. niemieckiego, wyjazdy na obozy językowe
  • wyjazdy edukacyjne na  Festiwal Nauki, Sejmu, Belwederu, Trybunału Konstytucyjnego
  • wyjazdy do teatru, kina , filharmonii
  • wyjazd integracyjny dla uczniów klas I
  • dodatkowe zajęcia sportowe, kursy tańca
  • zimowe wyjazdy na narty
  • różnorodne koła zainteresowań
  • doposażenie szkoły w pomoce edukacyjne