konkursy
konkurs z nagrodami PDF Drukuj
konkursy - konkursy
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
poniedziałek, 03 października 2011 18:49

Regulamin konkursu na  projekt edukacyjny organizowanego w ramach projektu

Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

w okresie czerwiec – listopad  2011 r.

§ 1. Informacje ogólne

Każdy uczeń lub grupa uczniów gimnazjum w Celestynowie może zgłosić w ramach konkursu  jedną pracę. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć zagadnień edukacyjnych i wzbogacać wiedzę i umiejętności uczniów. Do konkursu uczniowie mogą zgłaszać projekty realizowane w ramach realizacji podstawy programowej. Zgłoszony projekt podlega archiwizacji i będzie wykorzystany do celów edukacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu „Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”.

§ 2. Kryteria naboru projektów

 1. Za proces naboru odpowiedzialna jest p. Małgorzata Bojanowska.
 2. Nabór uczestników konkursu przeprowadzony będzie na podstawie złożonych przez kandydata projektów konkursowych od 15.09.2011 r. do 30.10.2011 r.
 3. Nabór będzie prowadzony w sposób obiektywny w oparciu o poniższe kryteria.
 4. Dokumentacja, niezbędna do procesu rekrutacji, składa się z:

a) Pracy konkursowej, którą należy złożyć w opisanej teczce ( tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa autora/autorów projektu, imię i nazwisko opiekuna projektu). Projekty zgłaszane w formie prezentacji należy, złożyć w formie papierowej i elektronicznej.

b) Oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją, prezentacją i promocją projektu.

 1. Po zakończeniu terminu naboru projektów stworzona zostanie lista  uczestników konkursu.
 2. Komisja konkursowa oceni pracę i wyłoni trzy najlepsze i przyzna następujące nagrody finansowe:

I miejsce – 1000 zł

II miejsce – 600 zł

III miejsce – 400 zł.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2011 r.
  1. Możliwość praktycznego wykorzystania pracy konkursowej w zajęciach dydaktycznych
  2. Zastosowanie technik multimedialnych lub atrakcyjnych form przekazu.
  3. Staranność i estetyka wykonania pracy.
  4. Forma i atrakcyjność prezentacji

§ 5

Kryteria oceny

1.       Ciekawy temat.

2.       Nowatorskie ujęcie tematu.

 

§ 6

Skład Komisji Konkursowej

Komisja Rekrutacyjna składa się z:

 1. Małgorzata Bojanowska
 2. Marzena Kuczyńska,
 3. Nauczyciele  - przewodniczący zespołów przedmiotowych.

§ 6

Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 


Design by 99Theme
Copyright 2010 © Joomla