Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Celestynów realizuje projekt edukacyjny:

Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. por Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie

CZAS REALIZACJI

sierpień 2010 - lipiec 2012

GRUPY DOCELOWE

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów i uczennic, poprzez realizację wsparcia pedagogiczno-psychologicznego oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przyczyniających się do rozwoju zainteresowań, samosterowności i wzrostu motywacji do nauki, w szczególności dla osób pochodzących z rodzin o utrudnionym dostępie do nauki.

 

KOMPETENCJE NASZĄ SIŁĄ!
 
Design by 99Theme
Copyright 2010 © Joomla