kryteria naboru na obóz-ferie styczen2012 PDF Drukuj
ferie zimowe - obóz narciarski
Wpisany przez Danuta Wojciechowska   
środa, 30 listopada 2011 21:51

Kryteria naboru uczniów na obóz narciarski organizowany w ramach projektu

Kompetencje naszą siłą! Program wyrównywania szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie”

w okresie ferii zimowych styczeń 2012 r.

§ 1. Informacje ogólne

Zimowy 10-cio dniowy wyjazd dla 15 uczniów / uczennic klas I – III na narty jest organizowany w pierwszych dniach ferii zimowych. Wyjazd jest finansowany ze środków EFS w ramach projektu realizowanego w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Por. J. Czumy „Skrytego” w Celestynowie.

Koszty wyjazdu obejmują: koszty przejazdu, całodziennego wyżywienia, noclegu, ubezpieczenia, opieki 2 nauczycieli. Ewentualne dodatkowe koszty ponoszone przez uczestników: wypożyczenie nart, opłata za korzystanie ze stoku, wycieczki.

§ 2. Kryteria naboru uczniów

 

 1. Nabór będzie prowadzony w sposób obiektywny w oparciu o poniższe kryteria.
 2. Nabór przeprowadzony będzie od 1.12.2011 r. do 16.12.2011 r. na podstawie składanych deklaracji chęci uczestnictwa.
 3. Za proces naboru odpowiedzialny jest koordynator projektu.
 4. Deklaracje na wyjazd i oświadczenie o dochodach można składać u p. Marzeny Kuczyńskiej, od dnia ogłoszenia regulaminu naboru.
 5. Dokumentacja, niezbędna do procesu rekrutacji, składa się z:

a) Deklaracji chęci uczestnictwa, która zawiera:

ü  informacje nauczyciela WF o przygotowaniu do zajęć WF i systematycznym udziale w zajęciach oraz aktywnym udziale w życiu sportowym szkoły: w zajęciach WF,  w dodatkowych zajęciach sportowych, reprezentowaniu klasy/szkoły w zawodach sportowych, (wypełnia nauczyciel WF),

ü  informację wychowawcy o liczbie godzin nieusprawiedliwionych, spóźnień, spostrzeżeń negatywnych, braku identyfikatora lub obuwia na zmianę oraz  braku zagrożeń oceną ndst w I semestrze roku szkolnego 2011/2012(wypełnia wychowawca),

b) Oświadczenia rodzica o wysokości średniego miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie w roku 2010.

 1. Dokumenty określone w punkcie 5 należy złożyć w terminie określonym w punkcie 2.
 2. Nabór uczestników obozu przeprowadzany będzie na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.
 3. Pierwszeństwo w naborze mają  uczniowie, którzy nie wyjeżdżali na zimowisko w ubiegłym roku szkolnym i nie korzystali z wakacyjnego wyjazdu językowego.

10.  W przypadku spełnienia kryteriów naboru w jednakowym stopniu przez więcej niż jednego uczestnika pierwszeństwo w zakwalifikowaniu mają uczniowie z klasy sportowej oraz uczniowie o niższych dochodach przypadających na 1 osobę w rodzinie.

11.  Po analizie dokumentów stworzona zostanie przez kierownika projektu lista  uczestników.

12.  Osoby, które nie zmieszczą się na liście uczestników zostaną alternatywnie  umieszczone na liście rezerwowej.

13.  W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych na obóz, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

14.  Skreślenie z listy uczestników może nastąpić w przypadku otrzymania oceny ndst z przedmiotu, niższej niż dobra oceny zachowania  na I semestr roku szkolnego 2011/2012 lub naruszenia przepisów regulaminu szkoły.

15.  Osoby zakwalifikowane na wyjazd zobowiązane są do dostarczenia do biura projektu lub do p. Marzeny Kuczyńskiej wypełnionej przez rodziców, wychowawcę i lekarza karty uczestnika wyjazdu wraz z ewentualną opłatą pozostałych kosztów do 9 stycznia 2012 r.

16.  Karta uczestnika, wzór oświadczenia o dochodach i deklaracja dostępne są na stronie internetowej www.projekt.zscelestynow.pl oraz w Biurze Projektu.

 

§ 5

Skład Komisji Rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna składa się z:

 1. Kierownika Projektu,
 2. z – cy Kierownika ds. Programu,
 3. Nauczycieli  opiekunów na obozie narciarskim.
 
Design by 99Theme
Copyright 2010 © Joomla